Studenti Slobomir P Univerziteta, Akademija umjetnosti, odsjek za graficki dizajn

Studenti Slobomir P Univerziteta, Akademija umjetnosti, odsjek za graficki dizajn

Nastava se realizije prema programima iz oblasti grafičkog dizajna, veb dizajna, dizajna ambalaže i pakovanja, slikanja, fotografije, kompozitne digitalne slike, ilustracije, modelovanja i animacije. Teorijski predmeti pokrivaju oblasti estetike, istorije umjetnosti, psihologije, pedagogije, metodike, tehnologije i matematike. Studenti se tako osposobljavaju za interdisciplinarno bavljenje dizajnom i umjetnošću, te stiču stručno zvanje dipolmiranog grafičkog dizajnera (240 ects bodova).

 

STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN (240 ECTS)

semestar I Fond Bod. semestar II Fond Bod.
Crtanje i slikanje 1 3+3 6 Crtanje i slikanje 2 3+3 6
Osnovi dizajna 3+4 9 Grafičko oglašavanje 3+4 9
Matematika 2+1 6 Nacrtna geometrija 2+1 7
Osnovi informatike 2+4 7 Tipografija 2+2 6
Engeski jezik 1 1+1 2 Engeski jezik 2 1+1 2
ukupno 24 30 ukupno 22 30

 

semestar III Fond Bod. semestar IV Fond Bod.
Grafičke komunikacije 2+3 7 Grafički dizajn 3+4 9
Pismo 1+3 5 Metodika nastave likovne kulture 2+2 6
Opšta istorija umjetnosti 3+0 4 Istorija umjetnosti XX v. 3+0 4
Osnove digitalne slike 3+4 7 3D modelovanje 3+4 9
Crtanje i slikanje 3 2+2 5 Engleski jezik 4 1+1 2
Engeski jezik 3 1+1 2
ukupno 25 30 ukupno 23 30

 

semestar V Fond Bod. semestar VI Fond Bod.
Uvod u web dizajn 2+2 6 Web dizajn 3+3 8
Ilustracija 3+2 8 Uvod u dizajn proizvoda 3+4 8
komercijalna fotografija 1+2 4 Materijali i Tehnologija proizvoda 3+0 4
Digitalna fotografija 2+4 6 Kompozitna digitalna slika 2+4 8
Istorija dizajna XX v. 2+0 4 Engleski jezik 6 1+1 2
Engleski jezik 5 1+1 2
ukupno 22 30 ukupno 24 30

 

semestar VII Fond Bod. semestar VIII Fond Bod.
Dizajn ambalaže i pakovanja 3+4 8 psihologija 3+2 4
Izborni predmet 1 3 6 Izrada računarske animacije 3+3 7
Uvod u animaciju 3+4 7 Pedagogija 2+2 4
Dizajn interaktivnih medija 3+3 7 Izborni predmet 2 5
Engleski jezik 7 1+1 2 Engleski jezik 8 1+1 2
završni rad 8
ukupno 25 30 ukupno 20-25 30

 

Podijeli vijest